Què és la unitat d’igualtat?

La Mancomunitat El Xarpolar mitjançant l´àrea d´Igualtat, posa en marxa polítiques públiques per a complir i garantitzar la normativa vigent, a més a més d´instaurar la igualtat de gènere, tant dins de l´entitat local com a la societat que integra la Mancomunitat.

Objectius

Garantitzar la incorporació de la perspectiva de gènere, promovent la participació, impulsant plans d’igualtat i realitzant actuacions de prevenció de la violència de gènere i masclista, entre altres, amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’igualtat entre homes i dones de forma transversal en el conjunt de polítiques públiques d’àmbit local.

Actuacions que realitzem i promovem

Atenció a les dones

Informació i assessorament personalitzat a dones sobre serveis, prestacions, formació, orientació laboral i creació d´empresses.

Foment i suport a l’associacionisme femení.

Sensibilizació

Disseny de programes de sensibilització, informació i formació en matèria d´igualtat d´oportunitats entre homes i dones.

Polítiques pùbliques

Assessorament, elaboració, implementació i avaluació dels plans d’igualtat de la mancomunitat.

Plans de Igualtat

Asesorar a empreses o entitats de la mancomunitat en l´elaboració i implantació de plans d’igualtat dintre de la seua organització.

Violència de gènere

Atenció i derivació als recursos especialitzats a dones víctimes de la violència de gènere.

Accions de sensibilització, informació i prevenció per a la violència de gènere. (Campanya 25N)

Detecció de les necessitats dels municipis en matèria d’atenció a la violència de gènere i col.laboracions als plans de protecció a les víctimes.

Contacte

Dirección: Carrer San Antoni, 1 Alcoleja (03814) 

Tel. 624276824 / 624229021

promociondeigualdad@mancomunitatelxarpolar.es

agentedeigualdad@mancomunitatelxarpolar.es 

Plan de Igualdad Plantilla Mancomunitat El Xarpolar

Plan de Igualdad para la ciudadanía de Mancomunitat El Xarpolar

Translate »

Pin It on Pinterest

Shares