Des de la Mancomunitat El Xarpolar s’ha publicat el plec de prescripcions tècniques per a oferir el servei de lliurament a domicili d’esmorzars a les persones usuàries, anomenat ‘Menjar a casa’. Les empreses interessades poden contactar amb el departament de Serveis Socials de la Mancomunitat El Xarpolar per a aclarir qualsevol dubte que tinguen.

El programa ‘Menjar a casa’ està dirigit a persones majors de 65 anys, que han de sol·licitar el servei en els seus respectius ajuntaments. Cal comptar amb l’informe favorable dels equips socials d’atenció primària bàsica base de les entitats locals. De manera excepcional, també podran rebre aquesta ajuda els usuaris majors de 60 anys en situació de dependència, que convisquen amb persones majors de 65 anys usuàries del programa, i persones amb discapacitat en situació de dependència, majors de 18 anys, que convisquen amb persones majors de 65 anys usuàries del programa.

La Mancomunitat El Xarpolar remetrà a l’empresa prestatària del servei la relació de les persones usuàries amb indicació dels domicilis on han d’efectuar el lliurament del menjar, el telèfon de contacte i, si escau, la persona responsable de servir el menjar a l’usuari, indicant la data a partir de la qual s’iniciarà el servei de lliurament diari del menjar.

Als usuaris se li entregaran diàriament en el seu domicili els esmorzars de dilluns a divendres durant el període en què es troben d’alta en aquest programa. La distribució es realitzarà diàriament i inclourà primer plat, segon plat i postres d’acord amb els menús determinats en el plec. L’horari de lliurament dels esmorzars serà d’11.00 a 14.30 en els domicilis dels usuaris.

Els menús que s’ofereixen dins del programa ‘Menjar a casa’ tenen com a objectiu aconseguir una alimentació nutricionalment completa, variada i equilibrada segons el patró de la dieta Mediterrània. Així mateix, els menús s’han d’adaptar als gustos, preferències i criteris socioculturals i ideològics de les persones usuàries. En aquests menús es garanteix la salut i seguretat dels usuaris mitjançant unes bones pràctiques de manipulació i higiene dels aliments, entre altres aspectes.

Els usuaris del servei podran optar, a més de la dieta normal, a altres dietes especials creades per a persones amb necessitats de protecció gàstrica o amb diabetis. D’altra banda, s’inclou la possibilitat d’adaptar la textura del menjar, de manera que siga més fàcil la masticació o més fàcil la deglució.

Tot el plec de condicions es pot consultar en la seu electrònica de la Mancomunitat: https://xarpolar.sedelectronica.es/info.0.

Translate »

Pin It on Pinterest

Shares