La Mancomunitat El Xarpolar ha rebut tres subvencions de la Generalitat per un import pròxim als 33.600 euros. La primera de les ajudes està dirigida a les víctimes de violència de gènere, persones que han patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres col·lectius especialment vulnerables per a afavorir l’accés a un habitatge. Així la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica atorgarà a la Mancomunitat una quantia de més de 4.919,86 euros.

L’altra ajuda concedida per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat permetrà finançar part de les despeses derivades del funcionament dels centres, serveis i programes de serveis socials de la Mancomunitat El Xarpolar. Amb aquesta ajuda es rebran 10.000 euros que es destinaran a desenvolupar els programes d’atenció primària, emergència social, convivència, intervenció social, cooperació social, etc. que s’ofereixen als ciutadans dels municipis de la Mancomunitat.

Des de la presidència de la Generalitat s’ha concedit una tercera ajuda dedicada al sosteniment de les despeses corrents de la Mancomunitat El Xarpolar, per un import de 18.773,27 euros.

Podeu ampliar la informació sobre totes aquestes subvencions ací:

Translate »

Pin It on Pinterest

Shares