La Diputació d’Alacant ha concedit sis subvencions a la Mancomunitat El Xarpolar que estaran dirigides a desenvolupar diverses activitats que es localitzen en àrees com els serveis socials, la recollida de residus domèstics, la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, així com l’equipament de material informàtic, entre altres. En total, la Mancomunitat rebrà més de 750.000 euros gràcies a aquestes subvencions  atorgades per la institució provincial.

En concret, l’òrgan provincial ha aprovat una subvenció dirigida a sufragar les despeses dels serveis socials d’atenció primària de la Mancomunitat durant 2021, que tindrà un import per valor de 205.048 euros en total. La quantia atorgada servirà per a finançar serveis d’emergència social, pobresa energètica o ajuda a domicili, entre d’altres.

La Mancomunitat El Xarpolar rebrà una aportació de 390.609 euros dedicada a pal·liar els efectes provocats per la pandèmia originada per la COVID-19. L’àrea dels Serveis Socials s’encarregarà de gestionar aquesta nova ajuda que contribuirà a enfortir els serveis de proximitat de caràcter domiciliari per a garantir els cuidats, suport, vinculació amb l’entorn, seguretat i alimentació dels ciutadans. Aquesta subvenció estarà destinada especialment a les persones majors, amb discapacitat o que es troben en situació de dependència.

D’altra banda, s’ha concedit una subvenció de 203.474,39 euros que estarà destinada a costejar part de les despeses generades per la recollida i transport de residus considerats domèstics. A més, es fomentarà la participació ciutadana i la transparència en els municipis de la Mancomunitat gràcies a altres ajudes concedides per la Diputació d’Alacant per valor de 6.342 euros, que corresponen al Pla d’Igualtat de la Mancomunitat El Xarpolar i al projecte de comunicació de participació ciutadana.

També s’ha rebut una altra ajuda destinada a la promoció social, equipament i vehicles en 2021 superior a 25.000 euros. En aquest cas l’ajuda permetrà millorar l’equipament informàtic de la Mancomunitat El Xarpolar, adquirir un nou vehicle i desenvolupar un taller de teatre terapèutic entre els ciutadans dels municipis. A més, es percebrà una subvenció pròxima als 2.000 euros per finançar un teatre al carrer que tindrà com a objectiu previndre sobre la violència de gènere i afavorir la igualtat d’oportunitats.

Podeu ampliar la informació sobre totes aquestes subvencions ací:

Translate »

Pin It on Pinterest

Shares