La Diputació d’Alacant ha adjudicat una subvenció a la Mancomunitat El Xarpolar que estarà destinada a sufragar part de les despeses derivades de la recollida i el transport dels residus, classificats com a domèstics. En total, la Mancomunitat rebrà una ajuda de 201.263,69 euros que permetran reforçar els serveis relacionats amb la recollida de residus que s’ofereixen als ciutadans dels municipis que formen part de la Mancomunitat. Per a cobrar la subvenció, s’haurà de presentar els justificants corresponents en la seu electrònica de la Diputació d’Alacant.

Translate »

Pin It on Pinterest

Shares