Des de la Unitat d’Igualtat de la Mancomunitat El Xarpolar s’ha redactat un manifest amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona per a conscienciar sobre el paper de la dona i la necessitat de fomentar una societat igualitària, que s’ha difós entre els municipis de la Mancomunitat perquè s’adhereixen al manifest.

A continuació, podeu llegir el manifest complet:

Com cada any, la Mancomunitat El Xarpolar torna a reivindicar el 8 de març la necessitat d’avançar en una igualtat efectiva entre dones i homes que ens permeta aconseguir una societat veritablement justa i democràtica. En aquest sentit, resulta fonamental tindre presents els reptes que tenim al davant.

La violència exercida contra les dones, fet més que evident amb un total de 78 feminicidis en 2021 i 12 des de principi d’any, la feminització de la pobresa, la difícil o a vegades inexistent conciliació de la vida laboral, personal i familiar i el desigual repartiment del temps de treball remunerat i les cures entre homes i dones. Són problemes persistents que, any rere any, el moviment feminista posa en el centre del debat públic com a prioritaris i la nostra entitat també reconeix.

Enguany, com l’any anterior, les reivindicacions venen marcades per la complicada situació global generada per la pandèmia. Com ja va alertar Nacions Unides en un informe publicat l’abril de 2020, la crisi originada a conseqüència de la pandèmia provocada pel COVID-19 amenaçava el progrés limitat aconseguit en matèria d’igualtat de gènere i de drets de les dones, i recomanava formes per a col·locar el lideratge i les contribucions de les dones en el cor de la resiliència i la recuperació.

En aquesta mateixa línia, el Fòrum Econòmic Mundial va advertir en la 15a edició de ‘L’Informe sobre la bretxa de gènere a escala global’, que la crisi econòmica i l’emergència sanitària han impactat més severament en dones que en homes, alçant noves barreres per a construir economies inclusives, provocat la reculada en alguns avanços cap a la paritat aconseguits abans de la pandèmia, principalment en els àmbits laboral i domèstic.

I també ho fa l’Organització Mundial del Treball quan, en juliol de 2021, recomana que la recuperació ha de tindre en compte la perspectiva de gènere per a respondre al compromís “d’avançar en la reconstrucció amb més equitat” i adverteix que, des de març de 2020, les dones han patit pèrdues desmesurades d’ocupació i ingressos, degut també a la seua sobrerepresentació en els sectors més afectats.

És per això que convidem a totes les entitats locals a adherir-se a aquesta declaració i reconeixem:

  • Que la pandèmia està ocasionant un impacte negatiu en els drets de les dones i alertem sobre les conseqüències que aquesta reculada suposarà per a les generacions futures.
  • Que la inversió de la paritat de gènere en els llocs de lideratge impulsarà la participació de les dones en llocs de presa de decisions.
  • Que el treball de cura no remunerada és un pilar fonamental de la resposta a la pandèmia i consegüentment, ha de ser visibilitzat i valorat.
  • Que la inversió en l’economia de la cura és una inversió en infraestructura social amb alts retorns per a l’economia i la societat i que, per tant, ha de ser considerat com a sector generador d’ocupació.
  • Que resulta necessari intensificar els esforços en el desenvolupament de polítiques encaminades a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria, l’educació per a la igualtat d’oportunitats, la incorporació de les dones a la societat de la informació i el suport a les dones que viuen en l’àmbit rural.
  • Que és imprescindible desenvolupar sistemes de recopilació de dades desagregades per a comprendre i abordar les desigualtats de gènere perquè, de la seua anàlisi, puguem oferir una resposta apropiada i eficaç.
  • Que cal dotar a les entitats locals dels mitjans necessaris per a dur a terme les competències atorgades en la Llei Reguladora de Bases de Règim local per a garantir l’impuls d’actuacions que contribuïsquen a la convivència, el progrés i el desenvolupament social i econòmic sostenible.

Ni un pas arrere en els drets aconseguits, continuarem en l’avanç per la plena igualtat.

Translate »

Pin It on Pinterest

Shares